Miljö


Vi är med och tar hänsyn för miljön

Miljöfrågorna har sedan länge stått i fokus vad gäller blybatterier. Detta har varit särskilt viktigt eftersom blybatterier innehåller ämnen i form av bly, bly-föreningar och svavelsyra, som om de släpps ut till omgivningen har negativ påverkan på miljön.

Det är därför av stor betydelse för oss på Batteridepån och BDI Batterier, att alltid sälja batterier från tillverkare där merparten av det bly som används i produktionen är återvunnet från gamla batterier och tillverkade i en miljö där man tar hänsyn till rening av luft och processvatten.

Vi köper bara batterier från fabriker som arbetar efter miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande.

Det ska vara enkelt för intresserade att ta del av vårt miljöarbete. Vi följer miljölagstiftningen samt övriga förordningar inom vårt verksamhetsområde. Vår försäljning omfattar endast produkter som klarar de högsta miljökraven. Även om miljöanpassning inte är det första man förknippar blybatterier med, så är det faktiskt så att just blybatterier lever ett i högsta grad miljöanpassat liv. Idag finns ett väl fungerande system för återvinning av blybatterier. Detta används flitigt här i Sverige och bidrar till att hela 95 % av dessa batterier återvinns.

Batteribranschen har bildat ett gemensamt bolag för detta, BlyBatteriRetur i Sverige AB. Detta bolag är batteribranschens sätt att tillsammans skapa ett riksomfattande och mycket kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och riktlinjer. Hit är vi på Batteridepån och BDI Batterier anslutna.